Rozwój kompetencji 4K

- KOOPERACJA

Bezpłatny webinar dla nauczycieli

START
18.30

Icon

MAJA
2023

16

ZAPISZ SIĘ

Dwa miesiące temu rozpoczęliśmy cykl webinarów w całości poświęcony rozwoju kompetencji 4K. Pierwszy webinar dotyczył KREATYWNOŚCI (możesz go zobaczyć tu: https://youtu.be/0lTR6CzADIw).

Dziś większość szkół w Polsce koncentruje się na JAK nauczać – ma to negatywne konsekwencje dla uczniów, gdyś w takim podejściu nadal centralną postacią jest nauczyciel oraz jego rozwój w obszarze nauczania. Jednak głównym beneficjentem szkoły powinien być uczeń – to jego rozwój trzeba umieścić w centrum i wszystko podporządkować temu celowi. Nauczyciel zamiast nauczać powinien tworzyć najlepsze warunki do uczenia się uczniów.


JAK to zrobić?


Jako jedyni na polskim rynku mamy know-how jak przeprowadzić nauczyciela

i szkołę do „starego” do „nowego” modelu. My zaczynamy od decyzji, że rozwijamy kompetencje 4K - krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność

a potem dobieramy najlepsze metody, narzędzia ze świata, które pomogą nam

w realizacji głównego celu. Wiemy jak to robić – mamy 15-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji myślenia krytycznego w polskich szkołach, zaufało nam już ponad 100 szkół w Polsce.

Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, nowe oczekiwania, że to będzie dobry rok – dla całej szkoły, dla uczniów.


Wszyscy chcemy dobrej, lepszej edukacji dla naszych uczniów. Nie może jednak to zostać

w tylko w wersji życzeniowej – trzeba dokonać konkretnych działań, zmian, które w przyszłości rzeczywiście przyniosą zmianę, tę upragnioną „lepszą edukację”.


Prawdopodobnie większość dyrektorów zadaje sobie pytanie „co powinniśmy zmienić w naszej szkole?”, „co nowego powinniśmy wprowadzić, abyśmy wszyscy poczuli pozytywną zmianę”.

W zarządzaniu organizacjami najważniejsze jest najpierw zdiagnozowanie co nie działa, gdzie mamy największe trudności – kluczem do dalszego rozwoju jest dobra diagnoza.


Mahatma Ghandi powiedział, że „Właściwa diagnoza to ¾ remedium”. Zacznijmy więc od tego.

Teraz zapraszamy Cię na drugi webinar, w całości poświęcony KOOPERACJI.

Jakie cechy posiada

zaangażowany Uczeń?

Cechy

Aktywnie tworzy hipotezy i sprawdza ich słuszności w świecie zewnętrznym

Jest uważny, skupiony na jednym działaniu

Czynnie generuje mentalne modele świata

IconIconIcon

Przewiduje, rozumuje, analizuje

Icon

Rezygnuje z komfortu bierności

Icon

Kooperacja już dawno została uznana za bardzo ważną umiejętność, pozwalającą osiągać istotne efekty w pracy. W ciągu ostatnich lat stało się jednak jasne, iż współpraca nie tylko jest elementem ważnym, ale absolutnie niezbędnym dla funkcjonowania uczniów i pracowników. Umiejętność ta stała się kluczowa na skutek ogromnego postępu technologicznego i światowej globalizacji – jest zbyt dużo informacji, aby móc ją opanować, przetworzyć, zrozumieć samemu.

Dlatego kluczową kompetencją do rozwinięcia w szkole stała się KOOPERACJA.

ZAPISZ SIĘ

Ale jak to zrobić w tradycyjnej szkole, z jej ograniczeniami?

Jak stworzyć warunki do bezpiecznego rozwoju tej kompetencji?

Jaka jest nowa rola nauczyciela w tej sytuacji?

Jak zachęcić uczniów do rozwijania tej kompetencji?

Jak rozwijać Kooperację w kulturze myślenia?


Na te i inne pytania, wątpliwości odpowiemy podczas naszego najbliższego, BEZPŁATNEGO webinaru.

Na webinarze o Kreatywności było ponad 1000 zapisanych nauczycieli – wierzymy, że teraz będzie jeszcze więcej! Zapisz się już teraz!

Dziś większość szkół w Polsce koncentruje się na JAK nauczać – ma to negatywne konsekwencje dla uczniów, gdyś w takim podejściu nadal centralną postacią jest nauczyciel oraz jego rozwój w obszarze nauczania. Jednak głównym beneficjentem szkoły powinien być uczeń – to jego rozwój trzeba umieścić w centrum i wszystko podporządkować temu celowi. Nauczyciel zamiast nauczać powinien tworzyć najlepsze warunki do uczenia się uczniów.


JAK to zrobić?


Jako jedyni na polskim rynku mamy know-how jak przeprowadzić nauczyciela

i szkołę do „starego” do „nowego” modelu. My zaczynamy od decyzji, że rozwijamy kompetencje 4K - krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność

a potem dobieramy najlepsze metody, narzędzia ze świata, które pomogą nam

w realizacji głównego celu. Wiemy jak to robić – mamy 15-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji myślenia krytycznego w polskich szkołach, zaufało nam już ponad 100 szkół w Polsce.

Nowy rok szkolny to nowe nadzieje, nowe oczekiwania, że to będzie dobry rok – dla całej szkoły, dla uczniów.


Wszyscy chcemy dobrej, lepszej edukacji dla naszych uczniów. Nie może jednak to zostać

w tylko w wersji życzeniowej – trzeba dokonać konkretnych działań, zmian, które w przyszłości rzeczywiście przyniosą zmianę, tę upragnioną „lepszą edukację”.


Prawdopodobnie większość dyrektorów zadaje sobie pytanie „co powinniśmy zmienić w naszej szkole?”, „co nowego powinniśmy wprowadzić, abyśmy wszyscy poczuli pozytywną zmianę”.

W zarządzaniu organizacjami najważniejsze jest najpierw zdiagnozowanie co nie działa, gdzie mamy największe trudności – kluczem do dalszego rozwoju jest dobra diagnoza.


Mahatma Ghandi powiedział, że „Właściwa diagnoza to ¾ remedium”. Zacznijmy więc od tego.

Webinar ma charakter informacyjny.

START
18.30

MARCA 2023

13

BEZPŁATNY WEBINAR

IconIcon

START
18.30

MAJA 2023

16

BEZPŁATNY WEBINAR

IconIcon

MAJA
2023

START
18.30

16

BEZPŁATNY WEBINAR

Icon
Icon

Zapisz się na bezpłatny webinar!

Opinie o myśleniu krytycznym

Opinie

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. Teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia

i zachowań."

"Kiedyś myślałam, że "myślenie krytyczne" dotyczy tylko odpowiedniego zachowania w krytycznych sytuacjach

i podjęcie odpowiednich decyzji. Teraz myślę, że myślenie krytyczne może dotyczyć wszystkich codziennych sytuacji które wymagają większej atencji"

Sylwia

Natalia

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia i zachowań."

"Kiedyś myślałam że muszę pokazać jak najwięcej rozwiązanych zadań teraz myślę że muszę dać czas na myślenie."

"Kiedyś myślałem że to podważanie wszystkiego. Teraz myślę że to spokojne i rozważne podejście szukania skutecznych rozwiązań oparte na faktach!"

Anna

Karina

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia i zachowań."

"Kiedyś myślałam, że to podważanie wszystkiego. Teraz myślę, że to spokojne i rozważne podejście szukania skutecznych rozwiązań oparte na faktach!"

Poznaj prowadzących webinar

Prowadzący

Ekspert i trener myślenia krytycznego, trener narzędzi TOC oraz rutyn myślenia krytycznego. Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie: w korporacji - Dyrektor Finansowy, członek zarządu - odpowiedzialność za restrukturyzację firm, budowanie nowych biznesów.

Od 15 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

MACIEJ WINIAREK

Prezes Zarządu Instytutu Krytycznego Myślenia

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę

z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

KATARZYNA WINIAREK

Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia

Językoznawca, przez 17 lat pracowała

w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie

i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów

w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100szkołami tworzących sieć „Szkół Uczących Myślenia”.

Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

Nałkowskiej 5b/3

Gdańsk 80-286

www. instytutkrytycznegomyslenia.pl

REGULAMIN SERWISU

maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

+48 608 384 102