Image

RUTYNY

to dopiero początek!

ZAPISZ SIĘ

CYKL WEBINARÓW

WIĘCEJ INFORMACJI
Image
Zapisz się →

Zapisz się na cykl webinarów z bloku humanistycznego

w dn. 23-25 kwietnia 2024 r. lub z bloku matematyczno-przyrodniczego w dn. 14-16 maja 2024 i odkryj wszystkie tajniki wprowadzania kultury myślenia!

Metodyka „kultury myślenia” to przemyślany, złożony i kompleksowy system stworzony przez Project Zero(Harvard University). Jej celem jest stworzenie odpowiednich warunków w klasie, których celem nadrzędnym jest MYŚLENIE wszystkich uczniów.

W odróżnieniu od znanych metod na rynku edukacyjnym, tu centralną postacią jest UCZEŃ – to on ma przetwarzać, analizować, reflektować, kwestionować, ale też współpracować, komunikować się i tworzyć oryginalne rozwiązania (kultura kompetencji 4K).
Nauczyciel zaś staje się moderatorem, przewodnikiem, którego celem jest zaplanować cały proces edukacyjny i stworzyć najlepsze warunki do, wspomnianej powyżej, aktywności uczniów.

Image

Zajmujemy się popularyzacją takiego podejścia
w edukacji od 4 lat.
Zostaliśmy przeszkoleni w tym obszarze przez zagranicznych trenerów, pochodzących z Project Zero.

Dostosowaliśmy tę metodykę do polskiej kultury,
do polskiej szkoły i podstawy programowej.
Przeszkoliliśmy już kilkanaście tysięcy nauczycieli
z metodyki „kultury myślenia”.

W ponad 200 szkołach w całej Polsce odbyły się szkolenia prowadzone przez naszych Certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego, podczas których uczestnicy doświadczali działania „kultury myślenia”.

Dowiedz się więcej o nas i naszym ODNie:
www.instytutkrytycznegomyslenia.pl

Zajmujemy się popularyzacją takiego podejścia w edukacji od 4 lat. Zostaliśmy przeszkoleni
w tym obszarze przez zagranicznych trenerów, pochodzących z Project Zero.
Dostosowaliśmy tę metodykę do polskiej kultury, do polskiej szkoły i podstawy programowej.
Przeszkoliliśmy już kilkanaście tysięcy nauczycieli z metodyki „kultury myślenia”.
W ponad 200 szkołach w całej Polsce odbyły się szkolenia prowadzone przez naszych Certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego, podczas których uczestnicy doświadczali działania „kultury myślenia”.

W ostatnich latach widzimy, że największą popularnością cieszą się „rutyny myślowe” – proste narzędzia myślowe, które służą jako bezpieczne „rusztowanie” dla uczniów wspierające ich procesy myślowe. To niezwykle istotny element metodyki „kultury myślenia”, który zmienia równowagę sił w klasie: nauczyciel milknie, a uczniowie zaczynają mówić, pokazywać swoje myślenie.

Image

Ale…

To (niestety lub stety) tylko jeden z 8 elementów całej metodyki. Pozostałe 7 jest równie WAŻNE
i SKUTECZNE.

I tylko w całym zestawie mają pełną MOC!

Chcąc pokazać Wam tę MOC, przygotowaliśmy specjalny cykl webinarów prezentujących tajniki, niuanse, najważniejsze elementy „kultury myślenia”.

Jak zawsze u nas będą to najlepsze praktyki Trenerów Myślenia Krytycznego – nauczycieli pracujących od lat w „kulturze myślenia”.

Zapisz się →

Zapisz się na webinary już dziś i odkryj wszystkie tajniki wprowadzania kultury myślenia!

Click to play video
Click to play video

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

Metodyka kultury myślenia pozwala na rozwój kompetencji, zamiast nastawienia na wiedzę, teorię (inicjuje odejście od zasady 3xZ). Rozwija nastawienie na wykorzystywanie, przeanalizowanie wiedzy, a co za tym idzie przygotowanie uczniów do dorosłego życia (również zawodowego). Tworzy warunki do zmiany postaw uczniów i nauczycieli.

Icon

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

Metodyka kultury myślenia powinna być wdrażana w każdej szkole, począwszy od przedszkola. Jest odpowiedzią na potrzeby (niewysłuchane, niewypowiedziane) dzieci, bo to o ich przyszłość (już jako dorosłych) chodzi. Jest odpowiedzią na moje potrzeby, jako nauczyciela. Wreszcie widzę cały proces, jego sens.

Icon
Icon

02

Drugim etapem naszej akcji będzie TYDZIEŃ „kultury myślenia” na przedmiotach humanistycznych, który odbędzie się w dniach
23-25.04.2024 r.

Zapisz się →

03

Icon

Trzecim etapem naszej akcji będzie TYDZIEŃ „kultury myślenia” na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, który odbędzie się w dniach
14-16.05.2024 r.

Zapisz się →

Oto czego doświadczysz:

3 miesiące naszej akcji

Icon

10 praktycznych webinarów

Icon

1 webinar wprowadzający do metodyki „kultury myślenia”

Icon

3 bloki tematyczne

z praktycznymi rozwiązaniami dla humanistów, mat-przyr., językowców

Icon

2 poziomy edukacyjne

(szkoła podstawowa,

szkoła ponadpodstawowa)

Icon

10 praktyków metodyki

„kultury myślenia”

Icon
Click to play video
Click to play video

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

Kiedyś trochę obawiałam się, że "rutyny" będą schematycznym działaniem, które będzie męczące i nudne po jakimś czasie.

Teraz widzę, że mają one sens jako narzędzia w wielu sytuacjach. Dziękuję:)

Icon

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

Kiedyś myślałam, że świetnie uczę, bo używam metod aktywizujących i moja lekcja jest superciekawa. Teraz myślę,

że moi uczniowie dobrze się bawili i nic z niej nie wynosili.

Teraz zrozumiałam istotę i wagę Myślenia Krytycznego w życiu, edukacji i przestrzeni publicznej.

Icon

Tydzień "KULTURY MYŚLENIA" na przedmiotach humanistycznych

23 kwietnia 2024 r. g. 19.00

"Spotkanie z "Chłopcami z Placu Broni" w duchu metodyki krytycznego myślenia"

Zapraszam na spotkanie, na którym opowiem o jednej lekcji języka polskiego. Jak zaplanowałam cele i do czego wykorzystałam rutyny krytycznego myślenia? Jak wygląda przestrzeń mojej klasy? W jaki sposób pracowali moi uczniowie i jaka była moja rola?

MONIKA CZERKAS-ZAJĄC

Polonistka, pedagog, trener myślenia krytycznego przy IKM. Lubi swoją pracę

i nieustannie poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie uczniów i pobudzenie

do działania. Na lekcjach stosuje TIK, elementy programowania, myślenie krytyczne ale również pracę z papierem czy działania twórcze.

Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

24 kwietnia 2024 r. g. 19.00

"Przepis na pracę z lekturami.Od wymagań podstawy programowej do kompetencji przyszłości"

Podczas webinaru opowiem o tym, jak planuję swoje lekcje języka polskiego w szkole podstawowej, uwzględniając:

Agnieszka Puta

Polonistka po filozofii. Certyfikowana trenerka myślenia krytycznego 3. stopnia w Instytucie Myślenia Krytycznego; autorka programów nauczania języka polskiego i etyki, animatorką metody ,,Ortograffiti”. Stawia na krytyczne

i twórcze myślenie, relacje, dyskusję. Promuje czytelnictwo i kulturę słowa, realizując projekty we współpracy z instytucjami kultury oraz prowadząc warsztaty czy szkolenia dla uczniów

i nauczycieli. Swoimi pomysłami dzieli się na FB "DysPutka".

  • podstawę programową,
  • kryteria egzaminacyjne,
  • kompetencje 4K, myślenie krytyczne.

Podzielę się również refleksją, jak zmieniły się postawy uczniów oraz efektywność nauczania, dzięki wykorzystaniu metodyki przygotowanej przez Instytut Myślenia Krytycznego.

25 kwietnia 2024 r. g. 19.00

"Uczeń w roli badacza, czyli spotkanie z "Trenem IX" Jana Kochanowskiego na lekcji polskiego w liceum"

Webinar poświęcony będzie przedstawieniu całego procesu pracy w kulturze myślenia krytycznego z uczniami klasy pierwszej liceum w kontekście ich spotkania z „Trenem IX” Jana Kochanowskiego (podstawa programowa). W wystąpieniu nauczyciel zaprezentuje, w jaki sposób łączy siły kulturowe, stwarzając uczniom warunki do rozwoju kompetencji 4K.

Janina Chochłakiewicz

Nauczycielka języka polskiego w liceum. Certyfikowany trener myślenia krytycznego Instytutu Myślenia Krytycznego – poziom III. Autorka scenariusza lekcji opublikowanej w „Rutyny krytycznego myślenia w edukacji cz.1. Prelegentka na I Ogólnopolskiej Stacjonarnej Konferencji Myślenia Krytycznego we Wrocławiu w 2023 r. Prezenterka webinaru przedmiotowego na V Mini Festiwalu Myślenia Krytycznego.

Zapisz się!

23-25 KWIETNIA 2024 r.

BLOK HUMANISTYCZNY

Udział w webinarze na żywo

Zarezerwuj miejsce

Brak dostępu do nagrania

Brak zaświadczenia z wydarzenia

BILET STANDARD

DARMOWY

IconIconIcon

Zaświadczenie z wydarzenia od Akredytowanego ODNu

Dostęp do 1 nagrania

bezterminowo

Kup bilet

Udział w 1 webinarze na żywo

10 PLN

BILET PREMIUM

OFERTA SPECJALNA

IconIconIcon

Zaświadczenie z wydarzenia od Akredytowanego ODNu

Kup pakiet

Dostęp do 3 nagrań

bezterminowo [pakiet]

Udział w 3 webinarach na żywo

25 PLN

BILET VIP

NAJLEPSZA OFERTA

IconIconIcon

W sprawie zakupu biletu na fakturę przelewową prosimy o kontakt: ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Icon

Przy zakupie biletu istnieje możliwość wystawienia faktury VAT (również dla szkół: pole nabywca/odbiorca).

Icon

Tydzień "KULTURY MYŚLENIA" na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych

14 maja 2024 r. g. 19.00

"RUTYNA NIE JEST CELEM - PROWADZI CIĘ DO CELU (MK NA LEKCJACH GEOGRAFII)"

Podczas webinaru będą mogli zobaczyć Państwo na przykładzie konkretnych lekcji jak rutyny stają się rusztowaniem nie tylko dla myślenia uczniów ale także dla planowania procesu edukacyjnego z udziałem sił kulturowych kształtujących edukację.

Piotr Grabowski

Nauczyciel języka angielskiego, geografii i informatyki. Zwolennik oceniania kształtującego oraz stopniowego odchodzenia od ocen cyfrowych. Certyfikowany nauczyciel Google poziomu 2, zachęcający do rozsądnego wykorzystania nowych technologii w edukacji. Jako certyfikowany trener Instytutu Krytycznego Myślenia – gorący orędownik wprowadzania Myślenia Krytycznego i rozwoju kompetencji 4K w polskiej szkole.

15 maja 2024 r. g. 19.00

"NA CZYM POLEGA MNOŻENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH PRZEZ LICZBY NATURALNE?"

Zapraszam na webinar poświęcony lekcji matematyki w kontekście kultury myślenia i rutyn krytycznego myślenia. Podzielę się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi planowania lekcji, definiowania celów oraz wykorzystywania rutyn krytycznego myślenia, tworząc warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji 4K u uczniów. Omówię także wpływ tych działań na postawy i efektywność nauki uczniów.

Dorota Wałęga

Nauczyciel fizyki i matematyki, certyfikowany trener myślenia krytycznego (stopień drugi) w Instytucie Myślenia Krytycznego. Specjalizuje się w tworzeniu zajęć, które nie tylko zainteresują uczniów, ale także pobudzą ich do aktywności. Promuje krytyczne i twórcze myślenie, budowanie relacji oraz prowadzenie dyskusji. Prezenter webinaru V Mini Festiwalu Myślenia Krytycznego. Autorka kursu online "Myślenie Krytyczne na Matematyce i Fizyce"

16 maja 2024 r. g. 19.00

"KULTURA MYŚLENIA NA MATEMATYCE ORAZ W PROJEKTACH INTERDYSCYPLINARNYCH. KLUCZ DO SUKCESU UCZNIÓW I NAUCZYCIELA."

Podczas webinaru omówię:

Kamila Wróblewska-Cetler

Certyfikowane Trenerka Myślenia Krytycznego IKM 4 stopnia. Edukatorka z wielką pasją do rozwijania umiejętności myślenia krytycznego i matematycznego myślenia u dzieci i młodzieży. Współzałożycielka Szkoły Podstawowej "Master's Academy", gdzie razem z partnerami stworzyła innowacyjne środowisko edukacyjne, kładące nacisk na rozwój kompetencji 4K. Jako moderator w kulturze myślenia od 4 lat aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami oraz organizacjami, prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Jej celem jest inspirowanie innych do ciągłego rozwoju oraz kształtowanie umiejętności 4K: kreatywności, krytycznego myślenia, komunikacji i współpracy.

  • Praktyczne sposoby budowania kultury myślenia w klasie na lekcjach matematyki.
  • Jak skutecznie integrować kulturę myślenia z podstawą programową.
  • Interdyscyplinarność w rozwijaniu kultury myślenia: jak łączyć aspekty matematyczne i innych dziedzin w procesie uczenia się.

Webinar skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół oraz innych specjalistów związanych z edukacją, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat rozwijania kompetencji myślenia krytycznego u uczniów w kontekście matematyki i nauk przyrodniczych, przy uwzględnieniu interdyscyplinarności.

Zapisz się!

14-16 MAJA 2024 r.

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Udział w webinarze na żywo

Zarezerwuj miejsce

Brak dostępu do nagrania

Brak zaświadczenia z wydarzenia

BILET STANDARD

DARMOWY

IconIconIcon

Zaświadczenie z wydarzenia od Akredytowanego ODNu

Dostęp do 1 nagrania

bezterminowo

Kup bilet

Udział w 1 webinarze na żywo

10 PLN

BILET PREMIUM

OFERTA SPECJALNA

IconIconIcon

Zaświadczenie z wydarzenia od Akredytowanego ODNu

Kup pakiet

Dostęp do 3 nagrań

bezterminowo [pakiet]

Udział w 3 webinarach na żywo

25 PLN

BILET VIP

NAJLEPSZA OFERTA

IconIconIcon

W sprawie zakupu biletu na fakturę przelewową prosimy o kontakt: ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Icon

Przy zakupie biletu istnieje możliwość wystawienia faktury VAT (również dla szkół: pole nabywca/odbiorca).

Icon

Co dalej się będzie działo?

04

Icon

Czwartym etapem naszej akcji będzie TYDZIEŃ „kultury myślenia” na lekcjach języka angielskiego, który odbędzie się w dniach 04-06.06.2024 r.

Szczegóły już wkrótce.

Pomysłodawcy

KATARZYNA WINIAREK

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji.
Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce.

Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę
z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć
„Szkół Uczących Myślenia”.

Z krytycznym myśleniem związana od prawie
4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 4, współautorka szkoleń, kursów
z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.

Ekspert i trener myślenia krytycznego, kompetencji 4K.

Z wykształcenia menadżer, ale z pasji edukator -
od 18 lat działa w polskiej edukacji sprowadzając
i upowszechniając innowacyjne metody z całego świata. Zajmuje się myśleniem krytycznym od 2006 roku. Przez ponad 15 lat był Dyrektorem na Polskę Fundacji „TOC dla Edukacji”. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone” – pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci „Szkół Uczących Myślenia”.

Organizator i prelegent kilkudziesięciu konferencji
w całej Polsce. Prelegent i trener podczas zagranicznych konferencji i szkoleń: USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

MACIEJ WINIAREK

Ekspert i trener myślenia krytycznego, kompetencji 4K.

Z wykształcenia menadżer, ale z pasji edukator - od 18 lat działa w polskiej edukacji sprowadzając i upowszechniając innowacyjne metody z całego świata. Zajmuje się myśleniem krytycznym od 2006 roku. Przez ponad 15 lat był Dyrektorem na Polskę Fundacji „TOC dla Edukacji”. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone” – pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci „Szkół Uczących Myślenia”.

Organizator i prelegent kilkudziesięciu konferencji w całej Polsce. Prelegent i trener podczas zagranicznych konferencji i szkoleń: USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

Przeszkolonych Nauczycieli
w obszarze MK
przeszkolonych Trenerów Myślenia Krytycznego
Uczniów uczących się
w kulturze MK
Zasobów (PDF, wideo, tutoriali, kursów) na platformie szkoleniowej

1000+

100+

Szkół Uczących Myślenia
szkoleń rad pedagogicznych rocznie

300+

20 000+

200+

30 000+

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale niezbędna jest rejestracja każdego

z uczestników. Jeśli chcesz wziąć udział

w webinarze wypełnij poniższy formularz.

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

Jest to metodyka zbudowana na porządnych fundamentach wiedzy pedagogicznej. Wprowadzana świadomie jest w stanie rozwiać wiele nauczycielskich wątpliwości, być odpowiedzią

na wiele wyzwań. Problemem są jednak ludzie, mentalność nauczycieli, strach, słabe podstawy metodyczne w kształceniu nauczycieli. Jestem zafascynowana tą metodyką.

Icon

Uczestnik naszych szkoleń i praktyk myślenia krytycznego

W moim przypadku metodyka kultury myślenia daje odpowiedzi na wiele problemów, z którymi się stykam. Jest doskonałym procesem, dzięki któremu mogę nie tylko prowadzić lekcje przedmiotowe, ale także zajęcia z tutoringu i zarządzania projektami (w LO).

Icon
Zapisz się →

Zapisz się na webinary już dziś i odkryj wszystkie tajniki wprowadzania kultury myślenia!

www. instytutkrytycznegomyslenia.pl

REGULAMIN SERWISU

+48 608 384 102

Icon